MATERIAAL & TECHNOLOGIE ADVIES

Eerst en vooral brengen wij de technische eisen van uw product in kaart. Daarna worden de economische eisen bekeken. Welke investering had u voor ogen, wat is uw voorzien aantal per jaar,...?

Aan de hand van deze resultaten kunnen wij een optimale materiaal-technologie-combinatie voorstellen. Zo kunnen wij later een product opleveren dat tegen een verantwoorde prijs door u kan verkocht worden.

Productietechnieken volgens jaaraantallen en investerings-/productkost Image Map

Daarnaast geven wij ook advies over de juiste ontwerpregels.
Door deze van bij het begin van uw ontwikkelingsfase te respecteren kan u, in een (eventuele) volgende fase van uw project, vlot overschakelen naar een economisch gunstigere technologie bij grotere aantallen per jaar.
Wij denken aan de groei van uw project!